Po co nam Straż Miejska?

Koniec z nękaniem mieszkańców Krakowa – czas na skuteczne działania na rzecz bezpieczeństwa i porządku w naszym mieście.

Dlatego proponuję, aby w miejsce obecnej Straży Miejskiej powstała Policja Miejska. Moim zdaniem, dzięki tej zmianie krakowianie mogliby wreszcie poczuć się bezpieczniej. Nie chodzi o tworzenie kolejnej instytucji, która skupiałaby się na nakładaniu kar finansowych. Chcę, aby nowa służba efektywnie zajmowała się realnymi problemami, takimi jak zachowania pijanych turystów, którzy zakłócają spokój naszego miasta.

Pan Krzysztof, taksówkarz z Krakowa, podziela moje zdanie, zauważając, że obecni strażnicy miejski często kojarzą się z działaniami, które nie przyczyniają się bezpośrednio do poprawy bezpieczeństwa. „To byłoby doskonałe rozwiązanie,” mówi, wskazując na ograniczenia, z jakimi boryka się Straż Miejska, a które Policja Miejska mogłaby pokonać, mając odpowiednie uprawnienia do skutecznego dbania o porządek.

Jako kandydatka na radną, zobowiązuję się do działania na rzecz tej zmiany. Wierzę, że poprzez odpowiednie uprawnienia i skoncentrowanie się na realnych problemach, nowo utworzona Policja Miejska mogłaby przyczynić się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Krakowa i gości odwiedzających nasze piękne miasto.